Μία ομάδα επιτρέπει στα μέλη ενός έργου να λαμβάνουν χρήματα και να τα μοιράζονται, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν μία νομική οντότητα. Μάθε περισσότερα…

Η κορυφαίες 18 ομάδες στη Liberapay είναι:

Άβαταρ

Liberapay

We’re building the best recurrent donations platform in the world.

Δωρητές
1.510
Εισόδημα
773,08 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
41
Άβαταρ

Lemmy

🐀 A link aggregator and forum for the fediverse

Δωρητές
356
Εισόδημα
480,97 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
2
Άβαταρ

TeamNewPipe

NewPipe is a FLOSS video player on android for Services like Youtube, Soundcloud etc.

Δωρητές
681
Εισόδημα
401,49 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
1
Άβαταρ

FreeCAD

The official Librepay team of FreeCAD, the open-source 3D modeler

Δωρητές
270
Εισόδημα
400,66 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
7
Άβαταρ

F-Droid-Data

Support the Packaging and Updating of Apps in F-Droid

Δωρητές
692
Εισόδημα
330,78 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
4
Άβαταρ

GIMP

The Free & Open Source Image Editor

Δωρητές
590
Εισόδημα
318,61 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
3
Άβαταρ

microG

A free-as-in-freedom re-implementation of Google's proprietary Android user space apps and libraries

Δωρητές
264
Εισόδημα
170,94 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
1
Άβαταρ

keepassxc

Modern, Cross-platform, and offline password manager with a ton of features

Δωρητές
325
Εισόδημα
161,86 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
3
Άβαταρ

org-mode

Nous contribuons à Emacs Org Mode

Δωρητές
109
Εισόδημα
147,05 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
3
Άβαταρ

magit

Magit is a Git user interface focused on efficient and intuitive work-flows

Δωρητές
108
Εισόδημα
147,91 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
1
Άβαταρ

Syncthing

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρητές
209
Εισόδημα
116,90 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
3
Άβαταρ

bsd.network

bsd.network is a *BSD-themed Fediverse Instance

Δωρητές
22
Εισόδημα
123,82 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
2
Άβαταρ

riseupvpn

RiseupVPN is an easy and secure VPN service from riseup.net

Δωρητές
114
Εισόδημα
112,76 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
1
Άβαταρ

borgbackup

Supporting BorgBackup

Δωρητές
114
Εισόδημα
99,68 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
2
Άβαταρ

YunoHost

Yunohost est une distribution dont le but est de rendre l'auto-hébergement accessible à tous !

Δωρητές
89
Εισόδημα
98,25 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
9
Άβαταρ

Gadgetbridge

Gadgetbridge allows you to manage your wearable device and keep your data private

Δωρητές
173
Εισόδημα
97,29 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
2
Άβαταρ

Glaxnimate

Δωρητές
2
Εισόδημα
94,82 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
1
Άβαταρ

mobian

Debian pour les appareils mobiles

Δωρητές
63
Εισόδημα
81,67 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
4

Δημιουργία μίας ομάδας