Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς στα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα:


Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την ανάπτυξη του λογισμικού Liberapay , τις περιπέτειες του νομικού προσώπου Liberapay και τις γενικές συζητήσεις της ομάδας Liberapay .

Αυτή η σελίδα περιέχει μηχανογραφικά μεταφρασμένο κείμενο το οποίο δεν έχει ακόμη ελεγχθεί και ενδέχεται να είναι ανακριβές. Μπορείτε να συνεισφέρετε.