Επί του παρόντος υποστηρίζουμε την επεξεργασία πληρωμών μέσω Stripe και PayPal.

Ακολουθεί ένας κατάλογος των διαφορών μεταξύ τους:

  • Τα τέλη επεξεργασίας πληρωμών είναι συνήθως χαμηλότερα με το Stripe από ό,τι με το PayPal.
  • Το Stripe επιτρέπει την αυτόματη ανανέωση των δωρεών, ενώ το PayPal απαιτεί επί του παρόντος από τους δωρητές να επιβεβαιώνουν κάθε πληρωμή.
  • Το Stripe επιτρέπει τη δωρεά σε πολλαπλούς δημιουργούς ταυτόχρονα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ το PayPal απαιτεί πάντα ξεχωριστές πληρωμές.
  • Οι πληρωμές μέσω PayPal απαιτούν ανακατεύθυνση του δωρητή στον ιστότοπο του PayPal, ενώ η Stripe είναι ενσωματωμένη στο Liberapay.
  • Η Stripe διευκολύνει τις άμεσες χρεώσεις SEPA για τους Ευρωπαίους δωρητές.
  • Η Stripe επιτρέπει στους δημιουργούς να ρυθμίζουν αυτόματες πληρωμές στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
  • Το PayPal είναι διαθέσιμο σε δημιουργούς σε πάνω από 200 χώρες, ενώ το Stripe υποστηρίζει μόνο 39 χώρες.