Αγγλικά
Άβαταρ

TeamNewPipe

NewPipe is a FLOSS video player on android for Services like Youtube, Soundcloud etc.

Ο/η TeamNewPipe λαμβάνει 206,31 € ανά εβδομάδα από 482 δωρητές.
Δωρεά   Πιστωτική/χρεωστική κάρτα Άμεση χρέωση PayPal

Δήλωση

NewPipe A free lightweight YouTube frontend for Android.

Github

Description

NewPipe does not use any Google framework libraries, or the YouTube API. It only parses the website in order to gain the information it needs. Therefore this app can be used on devices without Google Services installed. Also, you don't need a YouTube account to use NewPipe, and it's FLOSS.

Multiservice support

Although NewPipe only supports YouTube at the moment, it's designed to support many more streaming services. The plan is, that NewPipe will get such support by the version 2.0.

Donate

Please help us and our community to improve NewPipe, and make more awesome features by giving us a little tip ;)

Contribution

Whether you have ideas, translations, design changes, code cleaning, or real heavy code changes, help is always welcome. The more is done the better it gets!

If you'd like to get involved, check our [contribution notes](.github/CONTRIBUTING.md).

License

GNU GPLv3 Image

NewPipe is Free Software: You can use, study share and improve it at your will. Specifically you can redistribute and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η TeamNewPipe έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

NewPipe 22601 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

A libre lightweight streaming front-end for Android.

NewPipeExtractor 833 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

NewPipe's core library for extracting data from streaming sites

website 71 Ενημερώθηκε πριν από 3 μήνες

The Website for NewPipe

documentation 12 Ενημερώθηκε πριν από 5 μήνες

A beginner tutorial for the NewPipeExtractor.

Ιστορικό

TeamNewPipe εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα