Τα 20 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 297980

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 177882

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 59189

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 57651

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

Ventoy από Ventoy Αστέρια 57523

A new bootable USB solution.

Δωρεά

gpt4free από tekky Αστέρια 56637

The official gpt4free repository | various collection of powerful language models

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 56522

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 48188

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 45847

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

learn-regex από ziishaned Αστέρια 45007

Learn regex the easy way

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 35786

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 32774

tmux source code

Δωρεά

vaultwarden από dani-garcia Αστέρια 32655

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Δωρεά

JavaScript από TheAlgorithms Αστέρια 31196

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 29017

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 28438

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 25433

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

spotube από krtirtho Αστέρια 24008

🎧 Open source Spotify client that doesn't require Premium nor uses Electron! Available for both desktop & mobile!

Δωρεά

lossless-cut από mifi Αστέρια 22019

The swiss army knife of lossless video/audio editing

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 21847

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας