Τα 20 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 213330

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 141030

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 47137

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 46126

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 45886

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

learn-regex από ziishaned Αστέρια 42275

Learn regex the easy way

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 39748

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

Ventoy από Ventoy Αστέρια 37193

A new bootable USB solution.

Δωρεά

clash_for_windows_pkg από fndroid Αστέρια 33972

A Windows/macOS GUI based on Clash

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 31492

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 29701

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 25729

tmux source code

Δωρεά

JavaScript από TheAlgorithms Αστέρια 21509

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 20354

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 20014

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 19664

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

neofetch από 2211 Αστέρια 15817

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 15427

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά

httprouter από julienschmidt Αστέρια 14331

A high performance HTTP request router that scales well

Δωρεά

C από TheAlgorithms Αστέρια 14057

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science, physics, etc implemented in C for educational purposes.

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας