Τα 20 πιο δημοφιλή αποθετήρια που συνδέονται αυτήν τη στιγμή με έναν λογαριασμό Liberapay είναι:

awesome από sindresorhus Αστέρια 312083

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Δωρεά

Python από TheAlgorithms Αστέρια 182302

All Algorithms implemented in Python

Δωρεά

syncthing από Syncthing Αστέρια 62463

Open Source Continuous File Synchronization

Δωρεά

manim από 3b1b Αστέρια 60724

Animation engine for explanatory math videos

Δωρεά

Ventoy από Ventoy Αστέρια 60522

A new bootable USB solution.

Δωρεά

gpt4free από tekky Αστέρια 59285

The official gpt4free repository | various collection of powerful language models

Δωρεά

Java από TheAlgorithms Αστέρια 57758

All Algorithms implemented in Java

Δωρεά

tldr από tldr-pages Αστέρια 49398

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Δωρεά

mastodon από Mastodon Αστέρια 46437

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Δωρεά

learn-regex από ziishaned Αστέρια 45297

Learn regex the easy way

Δωρεά

pure-bash-bible από 2211 Αστέρια 36310

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Δωρεά

vaultwarden από dani-garcia Αστέρια 35033

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Δωρεά

tmux από tmux Αστέρια 33910

tmux source code

Δωρεά

JavaScript από TheAlgorithms Αστέρια 31839

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Δωρεά

NewPipe από TeamNewPipe Αστέρια 30162

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Δωρεά

C-Plus-Plus από TheAlgorithms Αστέρια 29679

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Δωρεά

spotube από krtirtho Αστέρια 26675

🎧 Open source Spotify client that doesn't require Premium nor uses Electron! Available for both desktop & mobile!

Δωρεά

server από Nextcloud Αστέρια 26254

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Δωρεά

lossless-cut από mifi Αστέρια 24918

The swiss army knife of lossless video/audio editing

Δωρεά

kitty από kovidgoyal Αστέρια 22881

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Δωρεά


Περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας αποθετήρια Συνδέστε τα αποθετήριά σας με το προφίλ σας