Άβαταρ

YunoHost

Ο/η YunoHost λαμβάνει 104,22 € ανά εβδομάδα από 80 δωρητές.

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η YunoHost έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

yunohost 876 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

YunoHost is an operating system aiming to simplify as much as possible the administration of a server. This repository corresponds to the core code, written mostly in Python and Bash.

apps 94 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

YunoHost apps directory

project-organization 21 Ενημερώθηκε πριν από 1 μήνα

YunoHost project organization

Ιστορικό

YunoHost εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα