Η Liberapay ξεκίνησε πριν από 6 έτη και έχει 56.940 χρήστες.

The last payday was 12 hours ago and transferred $14,596.61 between 9,787 users.
8.766 συμμετέχοντες έδωσαν χρήματα.
1.153 συμμετέχοντες έλαβαν χρήματα.
132 participants were both donors and recipients.

On average, people who donate give $1.04 each to 2 other users.

Ανοιχτοί λογαριασμοί

Αριθμός ανοικτών ατομικών λογαριασμών και λογαριασμών οργανισμών στη Liberapay

εβδομάδες

Ενεργοί Χρήστες

Χρήστες που έδωσαν και/ή έλαβαν χρήματα μέσα στο Liberapay (ανά εβδομάδα)

εβδομάδες

Εβδομαδιαίες δωρεές

Το σύνολο των ενεργών δωρεών κάθε εβδομάδα, εκφρασμένο σε Δολάριο ΗΠΑ.

εβδομάδες

Χρεώσεις δωρητών

Το άθροισμα των χρεώσεων που διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε εβδομάδας, εκφρασμένο σε Δολάριο ΗΠΑ.

εβδομάδες
Η Ελληνικά μετάφραση αυτής της σελίδας δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη.