Το Liberapay παρέχει διάφορους τρόπους εύρεσης σπουδαίων ανθρώπων για δωρεές:


Ομάδες

Μια ομάδα είναι μια ομάδα χρηστών που εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο έργο.

Εξερευνήστε Ομάδες

Οργανισμοί

Σπουδαίοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και εταιρείες που προσπαθούν να βελτιώσουν τον κόσμο.

Εξερευνήστε Οργανισμούς

Άτομα

Άνθρωποι σαν εσάς που συνεισφέρουν στα κοινά (τέχνη, γνώση, λογισμικό, ...).

Εξερευνήστε Άτομα

Δεσμεύσεις

Το Liberapay επιτρέπει τη δέσμευση για τη χρηματοδότηση ατόμων που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στον ιστότοπο.

Εξερευνήστε τις δεσμεύσεις

Αποθετήρια

Δείτε τα πιο δημοφιλή αποθετήρια που ανήκουν σε χρήστες της Liberapay και περιηγηθείτε σε λίστες αποθετηρίων που έχετε επισημάνει σε άλλες πλατφόρμες.

Εξερευνήστε Αποθετήρια

Κοινωνικά Δίκτυα

Περιηγηθείτε στους λογαριασμούς που έχουν οι χρήστες της Liberapay σε άλλες πλατφόρμες. Βρείτε τις επαφές σας συνδέοντας τους δικούς σας λογαριασμούς.

Εξερευνήστε Κοινωνικά Δίκτυα