Μια ομάδα της Liberapay συντονίζει τις δωρεές από πολλούς δωρητές σε πολλούς δικαιούχους. Οι δωρητές επιλέγουν το ποσό που θέλουν να δώσουν, τα μέλη της ομάδας καθορίζουν πώς θέλουν να μοιραστούν τα χρήματα και η Liberapay προσπαθεί να διανείμει τα χρήματα αναλόγως.

Ένας ομαδικός λογαριασμός δεν προορίζεται για χρήση από τα μέλη μιας ενιαίας νομικής οντότητας, αλλά για μια ομάδα ανεξάρτητων ατόμων ή οργανισμών που συνεργάζονται σε ένα κοινό έργο. Ωστόσο, είναι επίσης εντάξει να δημιουργήσετε έναν ομαδικό λογαριασμό για ένα έργο που έχει μόνο έναν συνεισφέροντα, καθώς αυτό επιτρέπει τη σήμανση μιας δωρεάς ως προοριζόμενης να υποστηρίξει ειδικά αυτό το έργο και όχι το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από αυτό.

Ένας ομαδικός λογαριασμός δεν αποθηκεύει χρήματα για μεταγενέστερη χρήση. Κάθε δωρεά διανέμεται αμέσως, είτε σε πολλαπλά μέλη αν είναι δυνατόν, είτε σε ένα μόνο μέλος όταν ο διαχωρισμός των χρημάτων δεν υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή πληρωμών. Λόγω αυτών των περιορισμών στην επεξεργασία πληρωμών, τα ποσά που λαμβάνουν τα μέλη μπορεί να είναι προσωρινά μη ισορροπημένα, ειδικά αν η ομάδα έχει λιγότερους προστάτες από μέλη.

Αν οι λογαριασμοί ομάδων Liberapay δεν ταιριάζουν στις ανάγκες σας, ίσως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Open Collective, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα να "φιλοξενηθεί" από έναν εγγεγραμμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Αυτός ο "φορολογικός οικοδεσπότης" είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης των κεφαλαίων της συλλογικότητας, επιβλέπει τον τρόπο χρήσης τους και συνήθως λαμβάνει ένα ποσοστό από τις δωρεές για να χρηματοδοτήσει τον εαυτό του. (Σχεδιάζουμε να εφαρμόσουμε ένα παρόμοιο σύστημα στο Liberapay, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό.)

Δημιουργία μίας ομάδας

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο δικό σας λογαριασμό.

Γίνετε μέλος της ομάδας

Μόλις συνεισφέρετε στο έργο μιας ομάδας, ζητήστε από τα μέλη της να σας προσκαλέσουν. Μην ξεχάσετε να τους πείτε ποιο είναι το όνομα χρήστη σας.

Διαμοιρασμός των χρημάτων

Οι ομάδες δεν έχουν ιεραρχία, όλα τα μέλη τους είναι ίσα και καθορίζουν τις δικές τους αποφάσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τις λήψεις σας από το πίνακα ελέγχου των ομάδων σας. Περιέχει πίνακες που δείχνουν τις ονομαστικές εισπράξεις όλων των μελών για την επόμενη και την προηγούμενη ημέρα πληρωμής, καθώς και μια εκτίμηση των πραγματικών χρηματικών ποσών που θα λάβουν την επόμενη ημέρα πληρωμής.

Οι ονομαστικές εισπράξεις είναι οι ακατέργαστοι αριθμοί που εισάγουν τα ίδια τα μέλη, ενώ οι πραγματικές εισπράξεις υπολογίζονται από το σύστημα: πρώτα αθροίζει τις ονομαστικές εισπράξεις, στη συνέχεια υπολογίζει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε είσπραξη και εφαρμόζει αυτά τα ποσοστά στο διαθέσιμο εισόδημα. Οι ονομαστικές εισπράξεις λειτουργούν επίσης ως ανώτατα όρια: οι πραγματικές εισπράξεις δεν είναι ποτέ υψηλότερες από τις ονομαστικές, ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμο πρόσθετο εισόδημα.

Ίσως, αναρωτηθείτε γιατί αντιμετωπίζουμε τις ονομαστικές λήψεις ως μέγιστα αντί για απλά ποσοστά. Είναι επειδή η ύπαρξη μεγίστων επιτρέπει σε μια ομάδα να έχει αχρησιμοποίητο εισόδημα (που ονομάζεται "υπόλοιπο"), και αυτό είναι καλό με διάφορους τρόπους. Πρώτον, παρέχει ένα "μαξιλάρι" που σταθεροποιεί το εισόδημα των μελών της ομάδας. Δεύτερον, διευκολύνει την ενσωμάτωση νέων μελών σε μια ομάδα, επειδή καθώς αυξάνουν τις εισπράξεις τους μειώνουν το υπόλοιπο αντί να επηρεάζουν το εισόδημα των άλλων μελών. Τρίτον, επιτρέπει στο λογισμικό μας να προσαρμόζει τα ποσά που οι δωρητές μεταφέρουν πραγματικά στα μέλη της ομάδας, με τρόπο που να εξισορροπεί τις συνεισφορές των δωρητών με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας έτσι το σύστημα πιο δίκαιο. Τέλος, ενθαρρύνει τη δωρεά σε μια ομάδα ακόμη και αν αυτή έχει ήδη επιτύχει τον στόχο χρηματοδότησης, γεγονός που είναι καλό για τη σταθερότητα του εισοδήματος της ομάδας.

Αυτόματες λήψεις

Από προεπιλογή, όλα τα μέλη της ομάδας έχουν την ειδική τιμή "αυτόματο", η οποία αντιστοιχεί σε ίσο μερίδιο από το υπόλοιπο. Με άλλα λόγια, τα μέλη που έχουν ορίσει ρητά τις λήψεις τους χρηματοδοτούνται πρώτα, και στη συνέχεια ότι απομένει διανέμεται σε ίσα ποσά στα μέλη που έχουν αυτόματες λήψεις.

Ρύθμιση ποσών ανάληψης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το "take throttling" για μια ομάδα, τα μέλη της δεν μπορούν να αυξήσουν τις εισπράξεις τους πάνω από ένα μέγιστο όριο που υπολογίζεται με βάση τις ονομαστικές εισπράξεις κατά την προηγούμενη ημέρα πληρωμής. Αυτός ο μηχανισμός έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την πρόσκληση νέων εθελοντών να συμμετάσχουν στην ομάδα, διασφαλίζοντας ότι δε θα πάρουν δυσανάλογο μερίδιο των εσόδων τις πρώτες εβδομάδες.

Το όριο λειτουργεί ως εξής: μπορείτε πάντα να αυξήσετε το εισόδημά σας στο 1,00 $ αν ήταν κάτω από αυτό, μπορείτε να διπλασιάσετε το εισόδημά σας σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, μπορείτε να αυξήσετε το εισόδημά σας για να διεκδικήσετε το υπόλοιπο εισόδημα της ομάδας και μπορείτε να φέρετε το εισόδημά σας στο επίπεδο του μέσου εισοδήματος της προηγούμενης μισθοδοσίας. Όποια από αυτές τις δυνατότητες οδηγεί στο υψηλότερο ποσό είναι η μέγιστη αμοιβή σας για την εβδομάδα.

Οι εισπράξεις δεν περιορίζονται εάν η ομάδα έχει μόνο ένα μέλος ή εάν οι εισπράξεις της προηγούμενης εβδομάδας ήταν όλες μηδενικές (κάτι που ισχύει για κάθε νέα ομάδα που δημιουργήθηκε μετά την πιο πρόσφατη ημέρα πληρωμής).

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα όρια λήψης μιας υπάρχουσας ομάδας. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε αποδεικτικά στοιχεία ότι η αλλαγή έχει εγκριθεί από τα άλλα μέλη της.

Διαγραφή μελών ομάδας

Μπορείτε να αποχωρήσετε από μία ομάδα από τον πίνακα ελέγχου της ομάδας σας.

Η αποπομπή ενός μέλους από μια ομάδα δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη με στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το μέλος πρέπει να αποβληθεί και ότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ των άλλων μελών.

Κλείσιμο ομαδικού λογαριασμού

Ένας λογαριασμός ομάδας κλείνει αυτόματα όταν αποχωρήσει το τελευταίο μέλος της.