Αγγλικά
Άβαταρ

FreeCAD

The official Librepay team of FreeCAD, the open-source 3D modeler

Ο/η FreeCAD λαμβάνει 73,52 $ ανά εβδομάδα από 48 δωρητές.

Δήλωση

Hi! This is the official Liberapay of FreeCAD. Through this page, you will be able to donate to the project developers who are currently registered on Liberapay. Any money received through this page is split equally between its members. Please note that by donating here, your money will go to each developer individually, and not to the FreeCAD project as a whole. That is, each developer will do what they see fit with the money. But we will always make sure that all people listed on this page are effectively contributing to the project, in one way or another.

If you prefer to contribute to the FreeCAD project globally, instead of donating to its developers, consider using the FreeCAD BountySource account.

You can also donate directly to one of the developers listed on this page, if you find their specific work more relevant to you. With any of these options, you will be helping the project.

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η FreeCAD έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

FreeCAD 5911 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

This is the official source code of FreeCAD, a free and opensource multiplatform 3D parametric modeler. Issues are managed on our own bug tracker at https://www.freecadweb.org/tracker

FreeCAD-addons 272 Ενημερώθηκε πριν από 2 μήνες

A convenient gathering of useful and well-developed FreeCAD plugins made by the community.

History

FreeCAD joined 3 years ago.

Income Per Week (in US Dollar)

Number of Patrons Per Week

Η μετάφραση της γλώσσας Ελληνικά για αυτή τη σελίδα είναι ελλιπής.