Άβαταρ

Dylan Araps
@2211

Ο/η 2211 έχει 0 δωρητές.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η 2211 έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

neofetch 9316 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 4277 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

root.vim 18 Ενημερώθηκε πριν από 2 εβδομάδες

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

pxltrm 416 Ενημερώθηκε πριν από 3 εβδομάδες

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

openbox-patched 93 Ενημερώθηκε πριν από 1 μήνα

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

bum 105 Ενημερώθηκε πριν από 3 μήνες

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

pure-bash-bible 25105 Ενημερώθηκε πριν από 6 μήνες

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

discord-selena 6 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

Log all Discord messages for transparency

startpage 24 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

reddit-sidebar-toggle 4 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pascal_lint.nvim 3 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 12 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

History

2211 joined 2 years ago.

Income Per Week (in US Dollar)

Number of Patrons Per Week

Η μετάφραση της γλώσσας Ελληνικά για αυτή τη σελίδα είναι ελλιπής.