Αποδέκτες

Άνθρωποι και έργα που λαμβάνουν δωρεές μέσω του Liberapay.

Εξερευνήστε τους παραλήπτες

Ελπιδοφόροι

Χρήστες που ελπίζουν να λάβουν τις πρώτες τους δωρεές μέσω της Liberapay.

Εξερευνήστε Hopefuls

Δεσμεύσεις

Το Liberapay επιτρέπει τη δέσμευση για τη χρηματοδότηση ατόμων που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στον ιστότοπο.

Εξερευνήστε τις δεσμεύσεις

Αποθετήρια

Δείτε τα πιο δημοφιλή αποθετήρια που ανήκουν σε χρήστες της Liberapay και περιηγηθείτε σε λίστες αποθετηρίων που έχετε επισημάνει σε άλλες πλατφόρμες.

Εξερευνήστε Αποθετήρια

Κοινωνικά Δίκτυα

Περιηγηθείτε στους λογαριασμούς που έχουν οι χρήστες της Liberapay σε άλλες πλατφόρμες. Βρείτε τις επαφές σας συνδέοντας τους δικούς σας λογαριασμούς.

Εξερευνήστε Κοινωνικά Δίκτυα