Άβαταρ

David Shlemayev
@wazzaps

Ο/η wazzaps λαμβάνει 0,00 ₪ ανά εβδομάδα από 0 δωρητές.
Δωρεά   PayPal

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η wazzaps έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

boldui 3 Ενημερώθηκε πριν από 2 εβδομάδες

Reliable & Low latency networked UI framework

fingerpaint 92 Ενημερώθηκε πριν από 2 μήνες

Draw using your laptop's touchpad

rtfm 15 Ενημερώθηκε πριν από 4 μήνες

RT File Manager (Acronym TBD)

SourceDigger 11 Ενημερώθηκε πριν από 4 μήνες

A historical view on a project's symbols

jqed 243 Ενημερώθηκε πριν από 4 μήνες

json interactive stream editor (jq + up) - for Linux and MacOS

SimplExp 1 Ενημερώθηκε πριν από 4 μήνες

Fast and crude mathematical expression simplifier for Python and Rust

bold 9 Ενημερώθηκε πριν από 8 μήνες

My os thingy

karaoke 61 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

A small karaoke app made in Flutter for Linux

Ιστορικό

wazzaps εντάχθηκε στο πριν από 1 έτος.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Νέο Σέκελ Ισραήλ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα