Αγγλικά
Άβαταρ

Rosa Richter
@rosa

Useful software development tools

Ο στόχος του/της rosa είναι να λαμβάνει 1,00 $ ανά εβδομάδα.

Δήλωση

I'm a software developer from Colorado whose day job is backend Elixir programming for a growing startup. In my free time, I write useful little libraries. I do a lot of work with BitTorrent and web server stuff. Sponsorship will help me spend more time on these libraries, and you'll also be helping a gay trans girl pay rent, which is always a good thing.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η rosa έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

int_set 6 Ενημερώθηκε πριν από 1 μήνα

A time- and memory-efficient data structure for positive integers.

liberator 34 Ενημερώθηκε πριν από 2 μήνες

An Elixir library for building applications with HTTP

queutils 2 Ενημερώθηκε πριν από 2 μήνες

Handy little queues and producers.

ex_bencode 0 Ενημερώθηκε πριν από 2 μήνες

An Elixir library for encoding and decoding BitTorrent's bencoding

hex_licenses 6 Ενημερώθηκε πριν από 9 μήνες

A Mix task to check licenses

spdx_cli 0 Ενημερώθηκε πριν από 9 μήνες

A CLI to the SPDX License List

Ιστορικό

rosa εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Δολάριο ΗΠΑ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα