Άβαταρ

rodobodolfo

Ο/η rodobodolfo έχει 0 δωρητές.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η rodobodolfo έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Ομάδες

Ο/Η rodobodolfo είναι μέλος 1 ομάδας:

Άβαταρ

PointBleepStudios

We are Point Bleep Studios, We like to make minimalist games with strong narratives.

Δωρητές
0
Εισόδημα
0,00 $
ανά εβδομάδα
Μέλη
1

Ιστορικό

rodobodolfo εντάχθηκε στο πριν από 6 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Δολάριο ΗΠΑ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα