Γαλλικά
Άβαταρ

mothsART

Ο/η mothsART έχει 0 δωρητές.

Περιγραφή

Je suis un développeur web travaillant actuellement dans le domaine médical. J'aime les logiciels libres et les changements sociétaux qu'ils génèrent!

Je me passionne de ce fait pour le langage Rust et continue à développez en Python, Javascript et enfin C# (ce dernier, exclusivement dans le cadre pro).

Je maintiens un dev-blog qui fait office de labo, de mémo mais contenant également quelques articles techniques peu présent dans la sphère francophone.

Depuis que mes enfants sont rentrés respectivement à la maternelle et au primaire, je m'efforce également de réfléchir à leur éducation au travers d'un numérique citoyen

Ma 2ème corde à mon arc est mon coup de crayon qu'y m'a été transmis par mon paternelle. Quelques illustrations libres : https://openclipart.org/user-detail/mothsart

Logiciel libre

  • Je participe ponctuellement au projet Pelican qui est générateur de site statique.

Les plugins, thèmes et autres participations le concernant sont archivé ici

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η mothsART έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Ιστορικό

mothsART εντάχθηκε στο πριν από 7 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα