Άβαταρ

microG

Ο/η microG λαμβάνει 201,56 € ανά εβδομάδα από 279 δωρητές.

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η microG έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

GmsCore 3929 Ενημερώθηκε πριν από 2 εβδομάδες

Free implementation of Play Services

UnifiedNlp 629 Ενημερώθηκε πριν από 1 μήνα

Alternative network location provider for Android, with plugin interface to easily integrate third-party location providers.

android_external_GmsLib 115 Ενημερώθηκε πριν από 1 έτος

Merged into https://github.com/microg/android_packages_apps_GmsCore

Ιστορικό

microG εντάχθηκε στο πριν από 3 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα