Άβαταρ

microG

Ο/η microG λαμβάνει 107,38 € ανά εβδομάδα από 141 δωρητές.

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η microG έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

GmsCore 2898 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

Free implementation of Play Services

UnifiedNlp 528 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

The next generation Network Location Provider, based on plugins.

android_external_GmsLib 115 Ενημερώθηκε πριν από 6 μήνες

Merged into https://github.com/microg/android_packages_apps_GmsCore

History

microG joined 3 years ago.

Income Per Week (in Euro)

Number of Patrons Per Week

Η Ελληνικά μετάφραση αυτής της σελίδας δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη.