Αγγλικά
Άβαταρ

Lev Lamberov
@dogsleg

Sky_of_My_Window

Ο/η dogsleg έχει 0 δωρητές.

Δήλωση

Well, to some extent I'm a philosopher. But I'm also a Debian Developer and an amateur artist. My current amateur art project is about sky and everything in it. I make photos and post them under CC-BY-SA 4.0 in my Mastodon.art account, @skyofmywindow@mastodon.art. You can check it at https://mastodon.art/@skyofmywindow

Everything about sky and nothing else but sky. Everything what is in the sky, but nothing what is under it. Nothing else matters.

As I wrote, all of my photos are licensed under CC-BY-SA 4.0. It means that everyone is free to (i) share, that is copy and redistribute the material in any medium or format, and (ii) adapt, that is remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. There are some terms: (i) attribution, that is you must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made (you may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use), and (ii) share alike, that is if you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. And there are no other restrictions. Some additional legal information can be found at https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

I would appreciate if you let me know about your ideas and usage of my work. And thank you for your interest and support!

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η dogsleg έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Κοινότητες

Ιστορικό

dogsleg εντάχθηκε στο πριν από 10 μήνες.

dogsleg δεν αποκαλύπτει πόσα λαμβάνουν μέσω της Liberapay.