Αγγλικά
Άβαταρ

Cristopher De La Cruz
@cristopheridlc

If you appreciate my work, please consider donating! Thank you!

Ο/η cristopheridlc λαμβάνει 0,00 $ ανά εβδομάδα από 0 δωρητές.
Δωρεά   Κάρτα πληρωμής Άμεση χρέωση

Περιγραφή

Thank you for considering a donation to support my work! I am passionate about contributing to open-source projects, providing translations, and engaging in various other creative and technical endeavors. Your generosity through Liberapay allows me to dedicate more time and resources to these projects, ensuring they can grow and thrive. Every contribution, no matter the size, makes a meaningful difference and is greatly appreciated. Your support not only sustains my efforts but also inspires continued innovation and collaboration. Thank you for helping me make a positive impact!

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η cristopheridlc έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Ιστορικό

cristopheridlc εντάχθηκε στο πριν από 4 εβδομάδες.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Δολάριο ΗΠΑ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα