Άβαταρ

chaos.social

Ο/η chaos.social λαμβάνει 18,59 € ανά εβδομάδα από 32 δωρητές.

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

History

chaos.social joined 3 years ago.

Income Per Week (in Euro)

Number of Patrons Per Week

Η μετάφραση της γλώσσας Ελληνικά για αυτή τη σελίδα είναι ελλιπής.