Γαλλικά
Άβαταρ

bzg

Ο/η bzg λαμβάνει 88,90 € ανά εβδομάδα από 57 δωρητές. Στόχος: 100,00 €

Δήλωση

Je contribue à GNU Emacs (org-mode), OLPC France et Wikipédia.

Je rédige parfois des notes sur https://bzg.fr.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η bzg έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Κοινότητες

Ιστορικό

bzg εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα