Άβαταρ

brunolopes

Ο/η brunolopes έχει 0 δωρητές.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η brunolopes έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

Xperiments.TDD 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

Xperiments.DesignPatterns.Builder 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of Builder pattern

Xperiments.DesignPatterns.Decorator 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of Decorator pattern

Xperiments.DesignPatterns.Observer 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of Observer pattern

Xperiments.DesignPatterns.State 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of State pattern

Xperiments.DesignPatterns.Strategy 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of Strategy pattern

Xperiments.DesignPatterns.TemplateMethod 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of Template Method pattern

Xperiments.DesignPatterns.Flyweight 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A litttle implementation of Flyweight pattern

Xperiments.DesignPatterns.ChainOfResponsibility 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

A little implementation of Chain Of Responsibility pattern

Xperiments.DesignPatterns.Memento 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

xperiments.angular4.apresentacao 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

xperiments.angular4.authapi 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

Experiments.ReactJs 0 Ενημερώθηκε πριν από 5 έτη

Ιστορικό

brunolopes εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Δολάριο ΗΠΑ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα