Άβαταρ

Sylvia van Os
@TheLastProject

Ο/η TheLastProject λαμβάνει 127,11 € ανά εβδομάδα από 243 δωρητές.

Ομάδες

Ο/Η TheLastProject είναι μέλος 1 ομάδας:

Άβαταρ

F-Droid-Data

Support the Packaging and Updating of Apps in F-Droid

Δωρητές
610
Εισόδημα
278,96 €
ανά εβδομάδα
Μέλη
6

Ιστορικό

TheLastProject εντάχθηκε στο πριν από 3 μήνες.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα