Αγγλικά
Άβαταρ

Guardian Project
@GuardianProject

Guardian Project

Ο/η GuardianProject λαμβάνει 5,78 € ανά εβδομάδα από 22 δωρητές.
Δωρεά   Πιστωτική/χρεωστική κάρτα Άμεση χρέωση PayPal

Περιγραφή

While smartphones have been heralded as the coming of the next generation of communication and collaboration, they are a step backwards when it comes to personal security, anonymity and privacy.

Guardian Project creates easy to use secure apps, open-source software libraries, and customized mobile devices that can be used around the world by any person looking to protect their communications and personal data from unjust intrusion, interception and monitoring.

Whether your are an average citizen looking to affirm your rights or an activist, journalist or humanitarian organization looking to safeguard your work in this age of perilous global communication, we can help address the threats you face.

(follow us on Mastodon)

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η GuardianProject έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

ObscuraCam 299 Ενημερώθηκε πριν από 2 εβδομάδες

Photo and Video Filtering App for Privacy

proofmode-android 169 Ενημερώθηκε πριν από 3 εβδομάδες

THIS REPOSITORY IS MIGRATING TO: https://gitlab.com/guardianproject/proofmode/proofmode-android

PixelKnot 163 Ενημερώθηκε πριν από 3 εβδομάδες

Image stego app using the F5 algorithm

ripple 177 Ενημερώθηκε πριν από 2 μήνες

A "panic button" app for triggering a "ripple effect" across apps that are set up to respond to panic events

PanicKit 42 Ενημερώθηκε πριν από 8 μήνες

a framework for providing trusted connections between panic button apps and other apps that should be triggered by them

haven 6478 Ενημερώθηκε πριν από 1 έτος

Haven is for people who need a way to protect their personal spaces and possessions without compromising their own privacy, through an Android app and on-device sensors

NetCipher 643 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

mirror of https://gitlab.com/guardianproject/NetCipher/

libsqlfs 560 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

a library that implements a POSIX style filesystem on top of an SQLite database

IOCipher 138 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

make non-root mountable encrypted disk shares

TrustedIntents 75 Ενημερώθηκε πριν από 4 έτη

library for flexible trusted interactions between Android apps

OpenCircle 29 Ενημερώθηκε πριν από 4 έτη

Open-source Circle of 6 with improved security and privacy features. PLEASE NOTE: For the new Circulo app please visit: https://gitlab.com/circuloapp/circulo-android

checkey 44 Ενημερώθηκε πριν από 4 έτη

moved to https://gitlab.com/guardianproject/checkey

cacheword 80 Ενημερώθηκε πριν από 6 έτη

a password caching and management service for Android

CameraV 82 Ενημερώθηκε πριν από 7 έτη

CameraV: InformaCam Default Android App

securereader 12 Ενημερώθηκε πριν από 7 έτη

Ιστορικό

GuardianProject εντάχθηκε στο πριν από 6 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα