Γαλλικά
Άβαταρ

Association_Liberons_Nos_Ordis

Libérons Nos Ordis vous aide à évoluer vers le numérique éthique

Ο/η Association_Liberons_Nos_Ordis έχει 2 δωρητές.

Δήλωση

"Libérons Nos Ordis" a pour but d'aider les personnes et les organisations à évoluer vers le numérique éthique. Au travers d'une ressource en ligne, le blog https://blog.liberetonordi.com ainsi que par un accompagnement personnalisé pour les collectifs.

Ιστορικό

Association_Liberons_Nos_Ordis εντάχθηκε στο πριν από 1 έτος.

Association_Liberons_Nos_Ordis δεν αποκαλύπτει πόσα λαμβάνουν μέσω της Liberapay.