Άβαταρ

Artem4

Ο/η Artem4 λαμβάνει 0,00 $ ανά εβδομάδα από 0 δωρητές.

Δήλωση

Addicted to Linux and open source. I contribute to free software projects, mostly to Fedora, GNOME and Flathub.

A few links where to find me:

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η Artem4 έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Κοινότητες

Ιστορικό

Artem4 εντάχθηκε στο πριν από 10 μήνες.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Δολάριο ΗΠΑ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα