Αγγλικά
Άβαταρ

The Linux Design Tool
@AkiraUX

Providing a modern and native UI and UX Design Tool

Ο/η AkiraUX λαμβάνει 36,25 $ ανά εβδομάδα από 18 δωρητές.

Δήλωση

The main purpose of Akira is to offer a fast and intuitive tool to create user interfaces, similar to Sketch, Figma, or Adobe XD, with a completely native experience for Linux.

How is this different from Inkscape, Glade, or QML Editor?

It is drastically different in every aspect, from its purpose, to the different usability approach we're building. While tools like Glade or Qt Creator are used to generate code and create working user interfaces that use specific toolkits like Gtk or Qt, Akira is a more general tool to design those interfaces before they're implemented, it's used for creating mock-ups, visualizations and vector graphics.

Inkscape is a great vector graphics tool, but it's not fast when it comes to dealing with complex files and the user interface isn't ideal. Using Figma or Sketch, shows an overall different approach to the creative workflow, those tools are more intuitive and natural to use compared to Inkscape.

That's what Akira is striving for.

Who's working on this project?

Alessandro Castellani - Creator

Alberto Fanjul - Developer, Software Engineer, GNOME Foundation Member, Gitg maintainer

Bilal Elmoussaoui - Developer, GNOME Foundation Member, Civil engineering student

Felipe Escoto - Developer, elementary OS Desktop & App Developer, Systems Engineer

Μέλη


Εμφάνιση μεριδίων εσόδων

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η AkiraUX έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

Akira 3553 Ενημερώθηκε πριν από 2 εβδομάδες

Native Linux App for UI and UX Design built in Vala and Gtk

libgtkcanvas 45 Ενημερώθηκε πριν από 1 έτος

A Clutter based canvas written in Vala

interactive-goocanvas 19 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

SVG Canvas Library for Akira and Spice-Up built on top GooCanvas

assets 8 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

Collection of all the design assets related to Akira

History

AkiraUX joined 2 years ago.

Income Per Week (in US Dollar)

Number of Patrons Per Week

Η Ελληνικά μετάφραση αυτής της σελίδας δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη.