Αγγλικά
Άβαταρ

Christoffer Talleraas
@talleraas

Art and creative projects

Ο/η talleraas λαμβάνει 0,00 NOK ανά εβδομάδα από 0 δωρητές.

Δήλωση

Who is this person?

My name is Christoffer Talleraas and I'm a norwegian digital artist from Norway.

You can find out more on my website!

Why liberapay?

I prefer it over Patreon or other services. It definitely has room to grow but I feel it better represents what kind of relationship I want to have between people and my art. It also gives the opportunity to build a art career where I can focus more on the projects I and the community want to see happen, rather than what an organization or a clients wants.

Where does the support go?

Primarily it will go towards hosting, equipment and materials. But if we can manage to some day I'd like to have support being a part of my income so that I can use more time on my personal projects.

All my content is free

I don't believe in putting content behind a paywall, so all my content will be free to use and access. My work is also usually under a Creative commons license which means that people are free to share and use my work however they like as long as I am credited properly.

How do I keep in touch?

A good way would be to follow my newsletter. But I am also fairly active on social media, and I'm considering making a blog.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η talleraas έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Κοινότητες

Ιστορικό

talleraas εντάχθηκε στο πριν από 1 έτος.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Κορόνα Νορβηγίας)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα