Αγγλικά
Άβαταρ

pbek

Author of QOwnNotes

Ο/η pbek λαμβάνει 2,19 € ανά εβδομάδα από 7 δωρητές.
Δωρεά   PayPal

Περιγραφή

Author of QOwnNotes

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η pbek έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

qmarkdowntextedit 336 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

A C++ Qt QPlainTextEdit widget with markdown highlighting support and a lot of other extras

qownnotes-slackbuilds 4 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

SlackBuilds for QOwnNotes

QOwnNotes 3644 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

QOwnNotes is a plain-text file notepad and todo-list manager with markdown support and Nextcloud / ownCloud integration.

qownnotesapi 95 Ενημερώθηκε πριν από 3 μήνες

Nextcloud / ownCloud API for QOwnNotes

loganalyzer 67 Ενημερώθηκε πριν από 4 μήνες

LogAnalyzer is a tool that helps you to analyze your log files by reducing the content with patterns you define.

lmdownload 4 Ενημερώθηκε πριν από 6 μήνες

Linux Magazine PDF downloader for subscribers

qt-piwik-tracker 18 Ενημερώθηκε πριν από 8 μήνες

C++ Qt Tracker Library for Piwik / Matomo Analytics

hswitch 8 Ενημερώθηκε πριν από 9 μήνες

hosts file content switcher

nextbackup 54 Ενημερώθηκε πριν από 3 έτη

NextBackup is the simple database backup solutions for your Nextcloud / ownCloud installation.

Ιστορικό

pbek εντάχθηκε στο πριν από 5 έτη.

Εισόδημα Ανά Εβδομάδα (σε Ευρώ)

Αριθμός προστατών ανά εβδομάδα