Αγγλικά
Άβαταρ

Jesse Squires
@jsq

indie software developer, open source author, writer, podcaster

Ο/η jsq έχει 0 δωρητές.

Δήλωση

I'm an independent and freelance iOS developer, open source contributor, and co-host of the Swift Unwrapped podcast. I write regularly on my blog about various topics, occasionally speak at conferences, and work on a lot of different projects. You can learn more about me here.

Συνδεδεμένοι Λογαριασμοί

Ο/Η jsq έχει τους ακόλουθους λογαριασμούς σε άλλες πλατφόρμες:

Αποθετήρια

jessesquires.com 27 Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

Turing complete with a stack of 0xdeadbeef

PresenterKit 483 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

Custom presenters and better view controller presentation for iOS

JSQCoreDataKit 504 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

A swifter Core Data stack

Nine41 118 Ενημερώθηκε πριν από 1 εβδομάδα

Automate overriding the status bars for all running iOS simulators

JSQSystemSoundPlayer 575 Ενημερώθηκε πριν από 7 μήνες

A fancy Obj-C wrapper for Cocoa System Sound Services

esoteric-swift 89 Ενημερώθηκε πριν από 7 μήνες

A collection of obscure Swift programs. The less comprehensible, the better — just like normal code.

JSQMessagesViewController 11242 Ενημερώθηκε πριν από 2 έτη

An elegant messages UI library for iOS

History

jsq joined 10 months ago.

jsq does not disclose how much they receive through Liberapay.

Η μετάφραση της γλώσσας Ελληνικά για αυτή τη σελίδα είναι ελλιπής.